WHAT WE BUILD

Core Value

Management

ขับเคลื่อนองค์กรอย่างแม่นยำ ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย

Insight

บริหารด้วยความเข้าใจ ด้วยระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ

Loyalty

สร้างความผูกพันธ์ระยะยาว เชื่อมต่อลูกค้าได้ทุกช่องทาง

What we love

Works

speciality

ระบบบริหารงานผู้แทนจำหน่ายรถยนต์

Dealer Management System

ระบบการบริหารที่ครอบคลุมต้ังแต่ระบบสต๊อกรถ ไปจนถึงบริการหลังการขายที่ครอบคลุมไปจนถึงลูกค้าสัมพันธ์

speciality

ระบบบริหารงานศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

Body and Paint Management System

ระบบบริหารงานศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการขายได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมระบบจัดการรูปภาพที่ให้คุณทำงานได้ง่ายที่สุด

speciality

ระบบบริหารงานท่องเที่ยว

Tourism Management System

ระบบบริหารงานด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมตั้งแต่บริหารการจอง จัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงส่งเสริมการขาย ทำให้การทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย มีเวลาในการดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น

speciality

เครื่องมือสำหรับผู้บริหาร

LINE OA OneHand Monitoring

ให้ LINE OA ขององค์กรเป็น Portal สำหรับคุณ ครบครันทั้งทำรายการ อนุมัติ ดูรายงาน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณ

Don’t Take Our Word For It

OUR TESTIMONIALS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi egestas
Werat viverra id et aliquet. vulputate egestas sollicitudin.

Lorem ipsum dolor amet, conseetur adipiscing elit. Ornare quam porta arcu congue felis volutpat. Vitae lectudbfs pellentesque vitae dolor

David Cameron
David Cameron

CEO, Nexuspay

Lorem ipsum dolor amet, conseetur adipiscing elit. Ornare quam porta arcu congue felis volutpat. Vitae lectudbfs pellentesque vitae dolor

David Cameron
David Cameron

CEO, Nexuspay

Lorem ipsum dolor amet, conseetur adipiscing elit. Ornare quam porta arcu congue felis volutpat. Vitae lectudbfs pellentesque vitae dolor

David Cameron
David Cameron

CEO, Nexuspay

Lorem ipsum dolor amet, conseetur adipiscing elit. Ornare quam porta arcu congue felis volutpat. Vitae lectudbfs pellentesque vitae dolor

David Cameron
David Cameron

CEO, Nexuspay

Lorem ipsum dolor amet, conseetur adipiscing elit. Ornare quam porta arcu congue felis volutpat. Vitae lectudbfs pellentesque vitae dolor

David Cameron
David Cameron

CEO, Nexuspay

Lorem ipsum dolor amet, conseetur adipiscing elit. Ornare quam porta arcu congue felis volutpat. Vitae lectudbfs pellentesque vitae dolor

David Cameron
David Cameron

CEO, Nexuspay

Lorem ipsum dolor amet, conseetur adipiscing elit. Ornare quam porta arcu congue felis volutpat. Vitae lectudbfs pellentesque vitae dolor

David Cameron
David Cameron

CEO, Nexuspay

Lorem ipsum dolor amet, conseetur adipiscing elit. Ornare quam porta arcu congue felis volutpat. Vitae lectudbfs pellentesque vitae dolor

David Cameron
David Cameron

CEO, Nexuspay